راه اندازی پایگاه اینترنتی شرکت معدن آرا فلات آریا

شرکت معدن آرا فلات آریا این افتخار را دارد که در تاریخ 25 دیماه 1395 از وب سایت رسمی خود بهره برداری به عمل آورد. پایگاه رسمی این شرکت شامل اطلاع رسانی های این شرکت اعم از آگهی های خرید خاک، فروش کنسانتره، استخدامی و غیره می باشد. 

همچنین پرسنل این شرکت می توانند از طریق این سامانه به بخش های مختلف شرکت بصورت غیر حضوری مراجعه و خدمات مورد نظرشان را دریافت کنند.

تصاویر دیگر این خبر
راه اندازی پایگاه اینترنتی شرکت معدن آرا فلات آریا
بر چسب های این خبر