26 فروردین ماه 1400

حضور متخصص طب کار در 26 فروردین در مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه

شرکت معدن آرا فلات آریا در نظر دارد در تاریخ 26 فرورودین ماه 1400 جهت رفاه پرسنل خود از آقای دکتر سلطانی متخصص طب کار جهت ویزیت رایگان پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه با همکاری شرکت سالار سلامت دعوت به عمل آورد تا در ساعت 10 صبح در این مجتمع حضور یابند. لذا مراجعین می توانند از ساعت 10 صبح جهت ویزیت رایگان در واحد HSE مجتمع حضور داشته باشند. 

تصاویر دیگر این خبر
حضور متخصص طب کار در 26 فروردین در مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه
بر چسب های این خبر