13 بهمن ماه 1400

مسابقات ورزشی پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه جام فجر بهمن 1400

جلسه هماهنگی و قرعه کشی مسابقات طناب کشی جام فجر 1400  پرسنل مجتمع معدنی سرب وروی تاجکوه در ساختمان اداری باحضور سرپرستان تیمهای شرکت کننده درروز چهارشنبه مورخه 1400/11/13 ساعت 10 صبح برگزارشد. 

تصاویر دیگر این خبر
مسابقات ورزشی پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه جام فجر بهمن 1400مسابقات ورزشی پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه جام فجر بهمن 1400مسابقات ورزشی پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه جام فجر بهمن 1400
بر چسب های این خبر