12 بهمن ماه 1400

مسابقات ورزشی پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه جام فجر بهمن 1400

مسابقات فوتسال  جام فجرمجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه ازمورخه 1400/11/12 به مدت 5 شب درسالن ورزشی تختی شهرستان کوهبنان با حضور 8 تیم بصورت تک حذفی و با قضاوت داوران  آقای ابوالفضل توکلی ، محمد تکاور و مجید رضوانی برگزاروتیمهای آریاجنوبA وکارخانه B به مرحله فینال راه پیداکردند، درادامه تیم کارخانه A  قهرمان این دوره از مسابقات شد. 

تصاویر دیگر این خبر
مسابقات ورزشی پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه جام فجر بهمن 1400مسابقات ورزشی پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه جام فجر بهمن 1400مسابقات ورزشی پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه جام فجر بهمن 1400مسابقات ورزشی پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه جام فجر بهمن 1400
بر چسب های این خبر