23 بهمن ماه 1399

برگزاری دوره آموزشی سالیدورک برای پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه

شرکت معدن آرا فلات آریا در نظر دارد جهت ارتقاء سطح دانش پرسنل این مجتمع  اقدام به برگزاری دوره آموزش کار با نرم افزار solidworks به مدرسی جناب آقای مهندس انارکی نماید.

سر فصل های آموزش نرم افزار solidworks

1- آشنایی با نرم افزار ( انواع محیط های کاری- مراحل متداول طراحی مدل )

2- محیط ترسیم دو بعدی ( ترسیمه ها- شرایط رسم دو بعدی- اندازه گیری- قید های ترسیم- آرایه ها- ویرایش ها

3- محیط سه بعدی ( روش های ایجاد بعد سوم- ویرایش احجام )

4- محیط مونتاژ ( احضار قطعات- قید گذاری )

5- تهیه نقشه های مهندسی و اجرایی

 

تصاویر دیگر این خبر
برگزاری دوره آموزشی سالیدورک برای پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه
بر چسب های این خبر