25 اسفند ماه 1399

حضور پزشک و ویزیت رایگان در مجتمع تاجکوه

به استحضار پرسنل محترم مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه می رساند،  چهارشنبه مورخ 1399/12/27 پزشک عمومی تیم فوریت های پزشکی سالار سلامت ساعت 10 صبح در این مجتمع جهت ویزیت رایگان کلیه پرسنل حضور می یابد.

همچنین لازم به ذکر است که همراه داشتن دفترچه بیمه جهت ویزیت پزشک ضروری می باشد.

تصاویر دیگر این خبر
حضور پزشک و ویزیت رایگان در مجتمع تاجکوه
بر چسب های این خبر