background

برچسب ها

اخبار و رویداد های موجود در این برچسب
برگزاری دوره آموزشی ورد برای پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه

برگزاری دوره آموزشی ورد برای پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه

20 بهمن ماه 1399

برگزاری دوره آموزشیword جهت ارتقای سطح کاربری رایانه ای پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه در هفته اول اسفندماه سال1399

ادامه خبر
هنوز رویدادی برای این بر چسب منشتر نشده است.